ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်(ပါဠိ၊ မြန်မာ)

  • စာရေးသူ - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
  • ပုံနှိပ်တိုက် - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
  • ထုတ်ဝေသူ - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 2024
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 26
  • file size - 148KB
ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်(ပါဠိ၊ မြန်မာ)

Related Book

Conditional Relations(patthana)Vol II

Conditional Relations(patthana)Vol II

Read more
Samyutta Nikaya

Samyutta Nikaya

Read more
Salayatana Samyutta

Salayatana Samyutta

Read more