လူငယ်များအတွက်ခေတ်မီဗုဒ္ဓဝင်နှင့် အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာ

  • စာရေးသူ - ဆရာမာဃ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ဟံသာဝတီပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်
  • ထုတ်ဝေသူ - ဟံသာဝတီပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1972
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 167
  • file size - 44764KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

Conditional Relations(patthana)Vol II

Conditional Relations(patthana)Vol II

Read more
Samyutta Nikaya

Samyutta Nikaya

Read more
Salayatana Samyutta

Salayatana Samyutta

Read more