တိပိဋကပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန်(အတွဲ-၁၇)

  • စာရေးသူ - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
  • ပုံနှိပ်တိုက် - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
  • ထုတ်ဝေသူ - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1356
  • ဘာသာစကား - ပါဠိ
  • စာမျက်နှာ - 873
  • file size - 209481KB
တိပိဋကပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန်

Related Book

Conditional Relations(patthana)Vol II

Conditional Relations(patthana)Vol II

Read more
Samyutta Nikaya

Samyutta Nikaya

Read more
Salayatana Samyutta

Salayatana Samyutta

Read more