မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၁၂)

  • စာရေးသူ - မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း
  • ပုံနှိပ်တိုက် - မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း
  • ထုတ်ဝေသူ - မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1972
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 515
  • file size - 44177 KB
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း

Related Book

Conditional Relations(patthana)Vol II

Conditional Relations(patthana)Vol II

Read more
Samyutta Nikaya

Samyutta Nikaya

Read more
Salayatana Samyutta

Salayatana Samyutta

Read more