ဘာဝနာနည်းပြကျမ်း

  • စာရေးသူ - ဦးဣန္ဒာသက္က
  • ပုံနှိပ်တိုက် - သုဓမ္မဝတီစာပုံနှိပ်တိုက်
  • ထုတ်ဝေသူ - သုဓမ္မဝတီစာပုံနှိပ်တိုက်
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1938
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 342
  • file size - 13642KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more