ဝိပဿနာရသရှုဘွယ်

  • စာရေးသူ - ဆရာကြီးဒေါ်ဝဏ္ဏ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ​ဒေါ်ခင်မြင့်(အေးအေးစာပုံနှိပ်တိုက်)
  • ထုတ်ဝေသူ - ​ဒေါ်ခင်မြင့်(အေးအေးစာပုံနှိပ်တိုက်)
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1966
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 286
  • file size - 16766KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more