ဝိပဿနာမဂ်ရေးရာ

  • စာရေးသူ - အရှင်ရေဝတ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ပညာနန္ဒပုံနှိပ်တိုက်
  • ထုတ်ဝေသူ - ပညာနန္ဒပုံနှိပ်တိုက်
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1982
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 176
  • file size - 8002KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more