နိဗ္ဗာန်နိဒါန်း

  • စာရေးသူ - မြေလတ်မြတ်သူ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ဦးတင်ဖေ(ထံတျာစာပေ)
  • ထုတ်ဝေသူ - ဦးတင်ဖေ(ထံတျာစာပေ)
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1977
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 490
  • file size - 14057KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more