ပရိယတ္တိမှပရိပတ္တိအောင်ပွဲသို့

  • စာရေးသူ - ဦးဝိဇယ (ဓမ္မာစိယ)
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ဦးဝိဇယ(လေသာရုံကျောင်းတိုက်)
  • ထုတ်ဝေသူ - ဦးဝိဇယ(လေသာရုံကျောင်းတိုက်)
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1977
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 138
  • file size - 6609KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more