ခေတ်မီဝိပဿနာတရားတော်

  • စာရေးသူ - ဟဲလင်းဆရာတော်ဦးဝိဇယ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ​ဦးသောဘန
  • ထုတ်ဝေသူ - ​ဦးသောဘန
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1976
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 386
  • file size - 19731KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more