ဝိပဿနာလမ်းကျင့်စဉ်ကျမ်း

  • စာရေးသူ - အရှင်ဝရဗုဒ္ဓိ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ဒေါ်မြင့်မြင့်(က္ကုစ္ဆာသယပိဋကတ်စာပုံနှိပ်တိုက်)
  • ထုတ်ဝေသူ - ဒေါ်မြင့်မြင့်(က္ကုစ္ဆာသယပိဋကတ်စာပုံနှိပ်တိုက်)
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 64
  • file size - 40127KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော် အမှတ်စဉ်(၇)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ် အမှတ် (၆)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more
ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား  အမှတ် (၅)

ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Read more