ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရား အမှတ် (၅)

  • စာရေးသူ - ဦးဝိမလ
  • ပုံနှိပ်တိုက် - ဦးအောင်ချို
  • ထုတ်ဝေသူ - ဦးအောင်ချို
  • ထုတ်ဝေသည့်နှစ် - 1969
  • ဘာသာစကား - မြန်မာ
  • စာမျက်နှာ - 623
  • file size - 24724KB
ဗုဒ္ဓစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များ

Related Book

ဥပ္ပါတသန္တိဝတ်ရွတ်စဉ်

ဥပ္ပါတသန္တိဝတ်ရွတ်စဉ်

Read more
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်(ပါဠိ၊ မြန်မာ)

ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ်(ပါဠိ၊ မြန်မာ)

Read more
ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်(ပါဠိ၊ မြန်မာ)

ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်(ပါဠိ၊ မြန်မာ)

Read more