စီမံရေးရာဌာန

  • - နဝကမ္မရ/သုံးစာရင်း ပြုစုထုတ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊
  • - မော်ကွန်းထိန်းဌာန ရုံးသုံး ပရိဘောဂများနှင့် စာရေးကိရိယာများ ပြုပြင်ဖြည့်တင်း စီစဉ်ခြင်း၊
  • - မော်ကွန်းထိန်းဌာနနှင့် ဌာနအသီးသီးအတွက် လိုအပ်သော ရုံးသုံးစာရေး ကိရိယာများ ရှာဖွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း၊
  • - တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့၊ တက္ကသိုလ်ပညာသင်ကြားရေးအဖွဲ့၊ တက္ကသိုလ် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့များ၏ ကြေညာချက်များ၊ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊
  • - နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊ တက္ကသိုလ်ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ်၊ တက္ကသိုလ်ဥပတ္ထမ္ဘကအဖွဲ့၊ တက္ကသိုလ်ဥပဌာကအဖွဲ့၊ အခြားဌာနများမှ တက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊
  • - သင်ကြား/စီမံဆရာတော်များစာရင်း၊ ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောစာများ၊ မှတ်တမ်း များကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊