ကျောင်းဆောင်ရေးရာဌာန

  • - ကျောင်းဆောင်အသီးသီးရှိ ပရိဘောဂစာရင်းများ၊ (လှူဒါန်းရရှိသည့် နေ့စွဲမှတ်တမ်းများ ထားရှိခြင်း)
  • - ကျောင်းဆောင်အလိုက် သီတင်းသုံးသော သံဃာစာရင်း၊ (ပလ္လင်ပုံစံနှင့် ထားရှိရန်)
  • - ကျောင်းဆောင်များရှိ(မာစတာကီး)သော့များ စာရင်းပြုစု၍ လျှို့ဝှက်လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရှိရန်၊
  • - ဆွမ်းစားကျောင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ၊
  • - ပြင်ပသို့ အလှည့်ကျ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးအလှူခံကြွရန် အစီအစဉ်၊
  • - ပရိဘောဂများ ဖြည့်တင်း/ပြုပြင်ရေး၊