ထောက်ပံ့/ပို့ဆောင်ဌာနစု၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ထောက်ပံ့/ပို့ဆောင်ဌာနစုအနေဖြင့် လုံခြုံရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပညာရှင် ဆရာကြီးများနှင့် ဆရာတော်များအတွက် မော်တော်ယာဉ် ကြို/ပို့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ယာဉ်များပြင်ဆင် မွမ်းမံခြင်းနှင့် ယာဉ်မောင်းများအား ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။