စာသင်သား/ကျောင်းဆောင်/စာမေးပွဲ/ဘွဲ့နှင်း

ဌာနစု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ တက္ကသိုလ်ရှိ သံဃာတော်များ စာရင်းပြုစုခြင်း၊ စာမေးပွဲ နှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကိစ္စရပ်များ၊ ရာသီအလိုက် ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးအခမ်းအနားများဆောင်ရွက် ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဝေးများ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။