အရှင်အဂ္ဂဉာဏ
သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယဘွဲ့အတွက်သုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်း(နယ်စပ်နှင့်တောင်တန်းဒေသသို့ သာသနာပြု)(၂)နှစ်တာ၀န်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

ကျောင်းတိုက်အကြောင်း

ကျောင်းတိုက်အမည် - ဟာလိုသာသနာပြုဌာန

ဟာလိုသာသနာပြုဌာန၊ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့)

လိပ်စာ

ဟာလိုသာသနာပြုဌာန၊ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့)

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

  • စတင်ထမ်းဆောင်သည့်ရက်: Nov 16, 2021
  • တာဝန်ပြီးဆုံးသည့်ရက်: Nov 18, 2001