အရှင်ပဏ္ဍိတ(မုံရွာ)
သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယဘွဲ့အတွက်သုတေသန ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်သာသနာပြုလုပ်ငန်း(နယ်စပ်နှင့်တောင်တန်းဒေသသို့ သာသနာပြု)(၂)နှစ်တာ၀န်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။

ကျောင်းတိုက်အကြောင်း

ကျောင်းတိုက်အမည် - ချင်းလက်မွန်သာသနာပြုဌာန

ချင်းပြည်နယ်

လိပ်စာ

ချင်းလက်မွန်သာသနာပြုဌာနကန်ပက်လက်မြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

  • စတင်ထမ်းဆောင်သည့်ရက်: Nov 21, 2016
  • တာဝန်ပြီးဆုံးသည့်ရက်: Nov 01, 2018